ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ประกาศ เรื่องรายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565

ประกาศ เรื่องรายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน