ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ศิษย์เก่าเล่าศิษย์ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ภาควันอาทิตย์)

ศิษย์เก่าเล่าศิษย์ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ภาควันอาทิตย์)

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน