ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขอแสดงความยินดีกับดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
ขอแสดงความยินดีกับดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช
(อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศรีปทุม ชลบุรี)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2565

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน