ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565