ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

**คลิกที่รูปเพื่อดูรายชื่อ**ขอให้น้องๆ มาติดต่อรับเกียรติบัตรได้ที่ สำนักงานคณะฯ

ในวันอังคาร - พฤหัสบดี ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงสิ้นภาคเรียนที่ 3/62

**ทั้งนี้ขอให้เตรียมหน้ากากอนามัยและปฏิบัติตนตามาตรการป้องกัน Covid-19 เมื่อเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยด้วย**

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน