ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

อาจารย์ดีเด่น คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศรีปทุม ชลบุรี

อาจารย์ดีเด่น คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศรีปทุม ชลบุรี

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนขอแสดงความยินดีกับ

 อาจารย์อมรรัตน์ หมื่นจิตน้อย

อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่น

ด้านการสอนมหาวิทยาลัยศรีปทุม พ.ศ.2562

ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน