ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับดร.จิราวรรณ เนียมสกุล ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประเภทนักวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับดร.จิราวรรณ เนียมสกุล ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประเภทนักวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประเภทนักวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คว้ารางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยได้รับรางวัล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน