ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

การขอผ่อนผันทหาร ประจำปี พ.ศ.2565

การขอผ่อนผันทหาร ประจำปี พ.ศ.2565#การขอผ่อนผันทหาร
#ประจำปี2565
#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน