ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ทำเนียบสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564

ทำเนียบสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564

 SHOWCASE! 
 Logistics SPU Co-operative Education 

* cilck รูปภาพเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน