ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ตัวจริงเสียงจริง ออนไลน์

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ตัวจริงเสียงจริง ออนไลน์

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ตัวจริงเสียงจริง ออนไลน์ 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กสิณ รังสิกรรพุม 
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้เชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 3D Printing

ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00 น.
โครงการ The Connectivity of Expert : Logistics Innovation
หัวข้อ Three-Dimensional Printing and the Impact to Supply Chain 
เทคโนโลยี 3D Printing ในการจัดการโซ่อุปทาน

ช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น.
โครงการ The Connectivity of Expert: Healthcare logistics
หัวข้อ The Role of Three-Dimensional Printing in  Healthcare Domain
เทคโนโลยี 3D Printing ในโซ่อุปทานสุขภาพ

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting  https://zoom.us/j/3444356720 
 
Meeting ID: 344 435 6720

จัดโดย คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน