ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

เตรียมความพร้อมสู่การทำงานสหกิจศึกษา คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีการศึกษา 2565

เตรียมความพร้อมสู่การทำงานสหกิจศึกษา คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีการศึกษา 2565

เตรียมความพร้อมสู่การทำงานสหกิจศึกษา

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ปีการศึกษา 2565


โครงการกิจกรรม ฝึกทักษะ Excel for Logistics
การบรรยายหัวห้อ :
การใช้ MS Excel แบบ Basic to Advance เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

วิทยากร : อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์
อาจารย์ประจำคระโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เวลา : 09.00-12.00 น.


โครงการกิจกรรม LSC-เตรียมความพร้อมสู่การทำงานสหกิจศึกษา
'เรียนรู้การเตรียมความพร้อมในการออกฝึกสหกิจศึกษา'
วิทยากร :
>> พี่แตง นันทวัน บุตรเกตุ<<
บริษัทฟอร์ด พระนคร เกษตร-นวมินทร์

>>พี่นุ่น วนัดดา จันทร์ผล<<
ธุรกิจส่วนตัว ออกแบบโลโก้ Packaging ผลิตภัณฑ์ต่างๆ


วันที่ 8 ธันวาคม 2565
ณ ห้อง 1407 อาคาร 3 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุมชลบุรี

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจและศิษย์เก่า มาร่วม Update ความรู้ด้านโลจิสติกส์ เพื่อการทำงาน
โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 038 146 123 ต่อ 3560

 

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#เรียนจากประสบการณ์จริง
#เตรียมความพร้อมสู่การทำงาน

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน