ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

Logistics Innovation Day

Logistics Innovation Day

Logistics Innovation Day
2 ธันวาคม 2566
ห้องประชุมสรีลินี อาคาร 3 ชั้น 12
 

ช่วงเช้า 9.00-12.00 น.
บรรยายพิเศษ 'รถพลังงานไฟฟ้า EV เพื่อการขนส่งโลจิสติกส์ในอนาคต'
วิทยากร ดร.ดนัย เผ่าหฤหรรษ์
โครงการ LSC-Talk (การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา)
 

ช่วงบ่าย 13.00-16.00
แข่งขันการประกวด 'สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต' ของนักศึกษาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี
โครงการ LSC Start Up ประชันไอเดียนวัตกรรม

#นวัตกรรมโลจิสติกส์ #สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต #SPU #LSC #Logistics #LogisticsInnovationDay #Innovation

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน