ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ฟังแนวคิดนักวิจัยรุ่นใหม่ : อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

ฟังแนวคิดนักวิจัยรุ่นใหม่ : อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

มาฟังแนวคิดนักวิจัยรุ่นใหม่
จาก..


อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

 

ผู้ได้รับทุนวิจัยภายนอกจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกดอ่านได้ที่ลิงค์ด้านล่างเลยจ้า
https://anyflip.com/sehpc/uuiy/ 

 

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน