ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2/2561

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2/2561

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2/2561

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมศรีลินี ชั้น 12 อาคาร 3 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 

เอกสารแนบ

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน