ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศรีปทุม ชลบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ (อ.อาร์ม)

"ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก"

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน