ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี จัดกิจกรรม LSC-Talk (การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา) และกิจกรรม LSC Start Up ลงมือจริง รายได้จริง

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี จัดกิจกรรม LSC-Talk (การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา) และกิจกรรม LSC Start Up ลงมือจริง รายได้จริง

 

 

  โลจิสติกส์ ศรีปทุมชลบุรี จัดกิจกรรม Logistics Innovation Day  

  >> โครงการกิจกรรม LSC-Talk (การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา) <<  
ช่วงเช้า : เวลา 09.00 - 12.00 น.
การบรรยายหัวข้อ : ทรัพย์สินทางปัญญาและการเขียนคำขอสิทธิบัตร
วิทยากร : คุณประทีป โฉมแก้ว ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรชำนาญการ
โดยวิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

*ขอชวนนักศึกษาที่สนใจและศิษย์เก่าเข้าร่วมฟังการบรรยาย Update ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา*


  >> โครงการกิจกรรม LSC Start Up ลงมือจริง รายได้จริง <<  
ช่วงบ่าย : เวลา 13.00 - 16.00 น.
แข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ "อุปกรณ์เจาะกะลามะพร้าว"
ของนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน


วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565
ณ ห้องประชุมศรีลินี อาคาร3 ชั้น12 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


----------------------- https://www.chonburi.spu.ac.th/logistics -----------------------
----------------------- https://www.facebook.com/LogisticsSripatumUniversity -----------------------


#การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
#LSCTalk
#อุปกรณ์เจาะกะลามะพร้าว
#StartUpลงมือจริงรายได้จริง
#ปีการศึกษา2565

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน