ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้ารับฟัง Logistics talk: Smart Rail Freight for Thailand?s Logistics

ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้ารับฟัง Logistics talk: Smart Rail Freight for Thailand?s Logistics

กำหนดการดังเอกสารแนบ 

เอกสารแนบ

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน