ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2563

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2563

นายธราธิป วันเพ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 3

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตชลบุรี

ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเสนอเป็นนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ในการคัดเลือกนักศึกษาดีเด่นของ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) ประจำปี 2563 

รอลุ้น!! และเป็นกำลังใจว่า!!!

จะได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการของ สสอท หรือไม่ ? 

ซึ่งรุ่นพี่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดต่อกันมาแล้ว 2 ปีซ้อน

 

ปี พ.ศ. 2560 นางสาวณัฐฐา วิมลประเสริฐ

https://www.chonburi.spu.ac.th/logistics/index.php?p=WorkDetail&detail=685062152

 

ปี พ.ศ. 2562 นายธีรวิชญ์ กอภูเก็ต 

https://www.chonburi.spu.ac.th/gallery/viewGallery/12588/ 

 

 

ข้อมูลจาก: การประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน