ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

"โครงการ Logistics Series พี่สอนน้อง" ประจำปีการศึกษา 1/2562

"โครงการ Logistics Series พี่สอนน้อง" ประจำปีการศึกษา 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
พบกับ พี่วุฒิ คฑาวุฒิ นิลใบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคลังสินค้าและด้านการขนส่งสินค้า

ณ ห้องเรียน 1006 ชั้น 10 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#เรียนจากประสบการณ์จริง
#ซีรี่ย์พี่สอนน้อง62

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน