ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร ตัวแทนออกของ (Customs broker) รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร ตัวแทนออกของ (Customs broker) รุ่นที่ 2

Links ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรม 

https://drive.google.com/file/d/1cIVwtCrCJvrrMlL-niffiBsqfj77kFSm/view?usp=sharing

 

แบบฟอร์มการยืนยันการเข้าร่วมโครงการ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi04b6P-oQAzZVcVZIrKI5SMUGFVSQc91U-ZZPZFRFDmxULg/viewform

 

 

**หากไม่ยืนยันตามระยะเวลาที่กำหนดจะขอสงวนสิทธิ์เรียกรายชื่อสำรองมาทดแทน**

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

038 146 123 ต่อ 2811  www.chonburi.spu.ac.th/logistics

LINE ID : logistics-spuc


สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

โทรศัพท์ 02 661 400 5-8 ต่อ 15 คุณเล็ก ต่อ 20 คุณอาร์ม

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน