ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านนักวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านนักวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

ในโอกาสเข้ารับประกาศนียบัตรรางวัล
บุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี พ.ศ. 2566
 
 
'รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านสนับสนุนวิชาการ'
ประเภทนักวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจำปี 2566

โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม

เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี
ณ ห้องประชุมปัทมา ชั้น 4 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน