ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

บุคลากรคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สอบผ่านประเมินสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รอบที่ 1/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

บุคลากรคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สอบผ่านประเมินสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รอบที่ 1/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ อาจารย์ประจำคณะฯ

สอบผ่านการประเมินสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม
(Industrial Consultant's Common Competency : I3C)
รอบที่ 1/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565


สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากผ่านการประเมินฯ
1. สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ประกอบการ ในการเลือกใช้บริการที่ปรึกษาที่ผ่านการรับรองฯ
2. ได้รับสิทธิในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลที่ปรึกษา www.thaisp.org
และระบบการให้คำปรึกษาแนะนำออนไลน์ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
3. ได้สิทธิ์เข้าอบรมโครงการพัฒนาที่ปรึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของกรมฯ
4. สร้างโอกาสในการได้รับคัดเลือกรับงานของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน