ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับ 2 ชำนาญ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับ 2 ชำนาญ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

ผ่านการประเมิน มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF)
ระดับ 2 ชำนาญ

#การประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #Logistics
#SPUProfessionalStandardsFramework #SPUPSF

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน