ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

การบรรยายพิเศษ : Warehouse Management ในยุค 4.0 และโอกาสในการทำงาน

การบรรยายพิเศษ : Warehouse Management ในยุค 4.0 และโอกาสในการทำงาน

การบรรยายพิเศษ เรื่อง

 

Warehouse Management ในยุค 4.0 และโอกาสในการทำงาน

วิทยากร คุณอดุลย์ นงภา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคลังสินค้า

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.

 

ณ ห้องศริลินี 1201 ชั้น 12 อาคาร3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

 

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี

#เรียนจากประสบการณ์จริง

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน