ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน