ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

กิจกรรม LSC-Talk (Warehouse Operation Planning) ในการบรรยายหัวข้อ : การวางแผนรับมือกับทุกสถานการณ์คลังสินค้า

กิจกรรม LSC-Talk (Warehouse Operation Planning) ในการบรรยายหัวข้อ : การวางแผนรับมือกับทุกสถานการณ์คลังสินค้า

โครงการกิจกรรม LSC-Talk (Warehouse Operation Planning)
การบรรยายหัวข้อ : การวางแผนรับมือกับทุกสถานการณ์คลังสินค้า
วิทยากร ดร.สิทธิโชค สินรัตน์

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565
เวลา 13.00 - 16.00
ณ ห้องเรียน 1407
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจและศิษย์เก่า มาร่วม Update ความรู้ด้านโลจิสติกส์ เพื่อการทำงาน
โดยสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 038 146 123 ต่อ 3560

 

#โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี
#เรียนจากประสบการณ์จริง

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน