ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ารับสัมฤทธิบัตรผ่านโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ารับสัมฤทธิบัตรผ่านโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เอกสารแนบ

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน