ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนมกราคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนมกราคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

LOGISTICS THAILAND

Warehouse

business trend

‘E Fulfillment’

โอกาสคลังสินค้า 2563-2564

 

อนาคต E Fulfillment

โตตาม E-Commerce

Case DC SCG Logistics

 

ธุรกิจคลังสินค้า 2563-2564

แนวโน้มซบเซาทรงตัว

พื้นที่คลังสินค้าเพิ่มขึ้น

 

Express Logistics

โอกาสของผู้นำตลาด

ความยากของผู้ตาม

ตลาดส่งด่วนปี 2563

 

Cross continents

Logistics in South Africa

บินข้ามทวีปไปแอฟริกาใต้

ดูป่าซาฟารี-แหลมกู๊ดโฮป

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน