ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

การแข่งขัน SPU Logistics Packaging Competition 2020 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

การแข่งขัน SPU Logistics Packaging Competition 2020 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

 

การแข่งขัน “SPU Logistics Packaging Competition 2020”
คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
ณ อาคาร ดร.สุข-พุคยาภรณ์ ห้องศรีสุข ชั้น 12

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง กรุณาคลิ๊กที่ข้อความ

 

 

 

(*ปิดรับสมัครแล้ว) การสมัครลงทะเบียนแข่งขัน ผ่าน Google Form

https://forms.gle/ZRTrL1BY9XVjx1bz7

 

5e5d56016dafa6e2cf15272ba5680e0e.jpg

 

(เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563)

* ปิดรับสมัครเมื่อครบ 16 ทีมการแข่งขัน / เมื่อถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 12.00 p.m.*

 

เอกสารแนบ

# ชื่อ เอกสาร วันที่
1 จดหมายเชิญและเอกสารแนบการแข่งขัน SPU Logistics Packaging Competition 2020 Download File 2019-12-12 04:05:11

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน