ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

รายละเอียด การแข่งขัน SPU Logistics Packaging Competition 2018 ดาวน์โหลดใบสมัคร ตรงเอกสารแนบ

รายละเอียด การแข่งขัน SPU Logistics Packaging Competition 2018 ดาวน์โหลดใบสมัคร ตรงเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน