ข่าว-กิจกรรม

News & Activity

ข่าว-กิจกรรม

สื่อประชาสัมพันธ์คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

สื่อประชาสัมพันธ์คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

       

 

  

    

 

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน