ข่าว-กิจกรรม

News & Activity


News & Activity

LSC Freshy Day 2023 Freshy รักน้อง น้องรัก #LSC17

2023-09-21 10:04:00

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล ได้รับรางวัล บุคลากรดีเด่น ด้านนักวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566

2023-08-29 05:47:00

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ปีการศึกษา2565

2023-08-26 11:24:00

ประกาศ เรื่องรายวิชาที่เปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2566

2023-08-23 03:53:00

"การจัดการด้านโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกและนำเข้า" วิทยากร: ดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช @โครงการLSCบริการวิชาการสู่สังคม (โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

2023-08-11 10:54:00

"การวินิจฉัยปัญหาด้านโลจิสติกส์ตามแนวคิดแบบลีน" วิทยากร: ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล และอาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล @โครงการLSCบริการวิชาการสู่สังคม (โครงการฝึกปฏิบัติวินิจฉัยและวิเคราะห์ปัญหาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

2023-08-05 11:10:00

"การปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ภายในคลังสินค้า" วิทยากร: อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ @โครงการLSCอาจารย์บริการวิชาการสู่สังคม

2023-07-26 09:44:00

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF) ระดับ2 ปีการศึกษา2565

2023-07-18 12:31:00

เด็กโลจิสติกส์แบบไหนที่ตลาดแรงงานต้องการ @โครงการกิจกรรม LSC-ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา2565

2023-06-06 05:53:00

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับคณะฯ และ เรื่องรายชื่อผู้ทำประโยชน์กับคณะด้านผู้นำกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา2565

2023-06-01 07:12:00

ประกาศ เรื่องรายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2565

2023-06-01 05:19:00

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา2565

2023-05-26 05:29:00

ประกาศ!!!! รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ pitching 8 ทีมสุดท้าย กับการร่วมเป็นหนึ่งในทีมเผยแพร่วัฒนธรรมของจังหวัดชลบุรี

2023-04-25 10:10:00

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Grade A ทุกรายวิชา ประจำภาคการศึกษา 1/2565

2023-02-02 11:35:00

ประกาศ เรื่องรายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565

2023-01-10 14:03:00

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

2023-01-05 11:17:00

เตรียมความพร้อมสู่การทำงานสหกิจศึกษา คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีการศึกษา 2565

2022-12-02 16:53:00

THE LOGISTICS season3 (ทีมเด็กปั้น)

2022-12-02 13:36:00

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี จัดกิจกรรม LSC-Talk (การพัฒนาผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา) และกิจกรรม LSC Start Up ลงมือจริง รายได้จริง

2022-11-22 11:21:00

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2564

2022-11-17 11:29:00

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ขอแสดงความยินดีกับดร.จิราวรรณ เนียมสกุล ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ ประเภทนักวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2565

2022-11-17 09:54:00

บุคลากรคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สอบผ่านประเมินสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รอบที่ 1/2565 ประจำเดือนตุลาคม 2565

2022-11-02 09:48:00

กิจกรรม LSC-Talk (Warehouse Operation Planning) ในการบรรยายหัวข้อ : การวางแผนรับมือกับทุกสถานการณ์คลังสินค้า

2022-10-21 16:04:00

ขอแสดงความยินดีกับดร.กนกวรรณ สกุลทรงเดช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

2022-09-02 15:59:00

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

2022-09-02 15:43:00

ประกาศ รายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565

2022-08-30 10:25:00

นักศึกษาโลจิสติกส์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น นายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

2022-08-14 13:47:00

ประกาศ รายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2564

2022-06-11 14:24:00

ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ออนไลน์ (ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ปีการศึกษา 2564)

2022-05-31 13:54:00

Logistics CSR เพื่อสังคม ขอเชิญชวนผู้รักสัตว์ น้องหมา น้องแมวแบ่งปันน้ำใจร่วมบริจาคเพื่อจัดหาอาหารสุนัขและแมวจรจัดกว่า 400 ชีวิต

2022-05-19 13:38:00

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระดับ 2 ชำนาญ

2022-04-30 08:19:00

บุคลากรคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สอบผ่านประเมินสมรรถนะร่วมที่ปรึกษาอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

2022-04-30 05:01:00

ทำเนียบสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2564

2022-02-11 13:47:00

การจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นสิ่งที่ควรพัฒนาควบคู่กัน by อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2022-02-02 15:05:00

นักโลจิสติกส์ ต้องมีทักษะที่หลากหลาย (Multi Skill) จัดลำดับความสำคัญได้ .... by อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2022-01-13 10:29:00

ประกาศ!! รายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564

2022-01-08 12:24:00

จงลงมือทำตั้งแต่วันนี้ เพราะความสำเร็จมันมักจะใช้เวลาเสมอ by พี่บีเอ็ม ปี4 รุ่น12

2022-01-06 08:39:00

ธุรกิจจะยึดติดกับคำว่า "ของเราดี เดี๋ยวลูกค้าก็มา" ไม่ได้แล้วนะ ต้องปรับ mindset ใหม่เป็น "ของเราดี เราจะเอาของที่มีไปเสิร์ฟให้ถึงมือลูกค้าเอง"ด้วย โลจิสติกส์แบบ Next Normal by อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์

2021-12-24 13:35:00

สัมภาษณ์นักวิจัยคนเก่ง : ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

2021-12-22 17:25:00

ฟังแนวคิดนักวิจัยรุ่นใหม่ : อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

2021-12-22 17:11:00

นักโลจิสติกส์ที่ดี ต้องประยุกต์ทฤษฎีให้เป็น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ทั้งในศาสตร์เดียวกันและต่างศาสตร์ by ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

2021-12-16 15:05:00

ขยายเวลาการยื่นขอผ่อนผันทหารฯ ประจำปี พ.ศ.2565

2021-12-11 13:35:00

โลจิสติกส์ไม่ใช่แค่การขนส่ง โลจิสติกส์เป็นเรื่องของกิจกรรมที่สนับสนุนในทุกธุรกิจ และทุกอุตสาหกรรม ให้ราบรื่น มีประสิทธิภาพ by ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ฯ ศรีปทุม ชลบุรี

2021-12-09 11:58:00

ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุด แค่ยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขก็พอ by.พี่อิ่ม ปี4 ร่น12

2021-12-06 23:44:00

Ep.9 Word Wednesday

2021-12-06 23:41:00

Ep.8 Word Wednesday

2021-12-06 23:32:00

อยากเก่งคำนวณให้เรียนคณิต อยากเรียนเพื่อใช้ชีวิต เรียนโลจิสติกส์สิคะ by พี่รถเมล์ ปี3 รุ่น13

2021-12-06 23:22:00

โครงการ Logistics Learning & Workshop with Expert "Excel for Logistics Management"

2021-11-25 15:39:00

Ep.7 - Word Wednesday

2021-11-25 13:16:00

เชิญชวนวัยรุ่นชาว LSC มาออกแบบโปสเตอร์วันลอยกระทงสุดต๊าช

2021-11-18 10:02:00

ไม่เก่ง แต่ขยัน by.พี่ดรีม ปี4 รุ่น12

2021-11-17 10:20:00

Ep.6 - Word Wednesday

2021-11-17 10:17:00

เปิดใจกับสิ่งใหม่ๆ ใช้เวลาให้คุ้มค่า เล่นให้สุด เรียนให้สุด อย่าหยุดพัฒนา เพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆ by. พี่ป๋อย ปี3 รุ่น13

2021-11-11 01:31:00

ประกาศผลรางวัล Story telling contest (ฮาโลวีน)

2021-11-02 14:36:00

การขอผ่อนผันทหาร ประจำปี พ.ศ.2565

2021-11-02 14:29:00

หากคุณไม่ก้าวหน้าขึ้นก็แปลว่าคุณกำลังถดถอยลง ดังนั้น.. จงอย่าหยุด จงก้าวเดินต่อไป by พี่หนึ่ง

2021-10-30 13:41:00

Ep.5 - Word Wednesday

2021-10-27 15:30:00

อีก 3 วันเท่านั้น! Knock knock knock!! Holloween Day

2021-10-22 13:28:00

อะไรที่คิดว่ายากหรือทำไม่ได้ ให้ลองเปิดใจแล้วศึกษาดู เพราะมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีก็ได้ Cr.พี่ดรีม ปี3 รุ่น13

2021-10-22 13:25:00

EP.4 - Word Wednesday

2021-10-22 13:16:00

Knock knock knock!! Holloween Day

2021-10-22 13:14:00

ให้คิดว่าตัวเองนั้นโง่ เพราะถ้าคิดว่าตัวเองเก่งแล้ว เราจะไม่พัฒนาตัวเอง Cr.พี่เซฟ ปี4 รุ่น12

2021-10-22 13:12:00

EP.3 - Word Wednesday

2021-10-22 13:08:00

หากเราเชื่อมั่นว่าเราทำได้ นั่นก็เท่ากับเราสำเร็จไปแล้วครึ่งทาง ที่เหลือคือความพยายามของเราเท่านั้นเอง Cr.พี่ไมโล ปี4 รุ่น12

2021-10-22 13:03:00

EP.2 - Word Wednesday

2021-10-22 13:02:00

ผมเชื่อเสมอครับว่าต่อให้เราเก่งแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่ได้รับโอกาส ก็ยากครับที่จะทำให้เราเติบโต Cr.พี่ไผ่ ปี3 รุ่น13

2021-10-22 13:00:00

ทีมโลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี เป็นหนึ่งกระบอกเสียงเชิญชวนคนไทย เติมเลือดเข้าคลังทั่วประเทศ

2021-10-22 12:58:00

EP.1 - Word Wednesday

2021-10-22 12:55:00

เปลี่ยนคำดูถูก ให้เป็นแรงผลักดัน เปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงให้ได้ Cr.พี่มาย ปี4 รุ่น12

2021-10-22 12:50:00

ประกาศคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี เรื่อง รายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564

2021-08-25 17:22:00

พี่อ้อง "ศิษย์พี่ ศิษย์เก่า อยากบอกว่า..."

2021-06-24 15:49:00

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและผู้สร้างชื่อเสียงทางด้านวิชาการให้กับคณะฯ เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563 และ เรื่องรายชื่อผู้ได้รับเกียรติบัตรผู้ทำประโยชน์กับคณะด้านผู้นำกิจกรรมนักศึกษา เนื่องในงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2563

2021-06-04 13:41:00

ประกาศคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เรื่อง รายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 3/2563

2021-06-04 13:25:00

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ(Online) ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ปีการศึกษา 2563

2021-04-29 14:48:00

โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ ตัวจริงเสียงจริง ออนไลน์

2021-04-28 10:36:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม ตัวแทนออกของ (Customs broker) รุ่น3

2021-04-27 11:43:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม Lean Supply Chain Transformation รุ่น3

2021-04-20 18:10:00

มาแล้ววว Open house คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศรีปทุม ชลบุรี

2021-02-17 19:39:00

พี่เลิฟลี่ "ศิษย์พี่ ศิษย์เก่า อยากบอกว่า..."

2021-02-16 03:30:00

พี่คิว "ศิษย์พี่ ศิษย์เก่า อยากบอกว่า..."

2021-02-09 03:12:00

ประกาศรายวิชาที่ขอเปิดนอกแผนการเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

2021-01-13 13:34:00

อบรมฟรี! โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รุ่น 3

2021-01-06 11:41:00

Congratulations Logistics SPUC

2020-11-15 12:02:00

TOYOTA Online Open House

2020-11-13 10:26:00

การบรรยายพิเศษ : Warehouse Management ในยุค 4.0 และโอกาสในการทำงาน

2020-10-27 09:41:00

ทำดีมีรางวัล โลจิสติกส์จิตอาสา

2020-10-22 14:04:00

ข่าวประชาสัมพันธ์การจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

2020-10-21 16:24:00

ขนาดไซส์โปโลและไซส์เสื้อช็อป คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

2020-09-30 16:25:00

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2563

2020-09-03 10:41:00

แบบฟอร์มขอจดหมายภายนอกเพื่อสัมภาษณ์ประกอบการทำรายงานประจำวิชา

2020-09-01 16:02:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตร ตัวแทนออกของ (Customs broker) รุ่นที่ 2

2020-09-01 11:03:00

อบรมฟรี! โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation) รุ่น 2

2020-07-20 15:11:00

อบรมฟรี! โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) หลักสูตรตัวแทนออกของ (Customs broker) เพื่อการส่งออกและนำเข้าตามนโยบายพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รุ่น 2

2020-07-16 16:40:00

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

2020-07-09 10:22:00

Work From Home อยู่บ้านอย่างไรให้เกิดประโยชน์ ?

2020-04-28 15:59:00

สื่อประชาสัมพันธ์คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2020-03-12 13:48:00

รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนมกราคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2020-02-19 10:53:00

Information of Logistics&Supply Chain SPU

2020-01-21 14:13:00

รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนตุลาคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2020-01-14 13:48:00

"โครงการ Logistics Series พี่สอนน้อง" ประจำปีการศึกษา 1/2562 ครั้งที่ 2

2019-12-14 11:29:00

Information of Logistics&Supply Chain SPU

2019-12-04 16:29:00

การแข่งขัน SPU Logistics Packaging Competition 2020 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี

2019-12-03 12:07:00

การบรรยายพิเศษ : Warehouse Management 4.0 @Logistics SPU Chonburi

2019-12-03 12:04:00

"โครงการ Logistics Series พี่สอนน้อง" ประจำปีการศึกษา 1/2562

2019-12-03 12:03:00

อาจารย์ดีเด่น คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศรีปทุม ชลบุรี

2019-07-24 11:29:00

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) ตัวแทนออกของ (Customs broker)

2019-06-19 16:17:00

รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนพฤษภาคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2019-05-29 10:06:00

รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนมีนาคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2019-05-03 15:44:00

กำหนดการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2/2561

2019-04-24 09:37:00

รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนมีนาคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2019-03-14 10:38:00

แบบฟอร์มขอจดหมายภายนอกเพื่อสัมภาษณ์ประกอบการทำรายงานประจำวิชา

2019-01-09 11:14:00

รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนมกราคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2019-01-08 13:35:00

รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนธันวาคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2019-01-05 16:44:00

รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนพฤศจิกายน อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2019-01-05 16:28:00

ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้ารับฟัง Logistics talk: Smart Rail Freight for Thailand?s Logistics

2018-11-14 17:06:00

ขอเชิญศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้ารับฟัง Logistics talk

2018-11-14 17:00:00

ฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ฟรี พร้อมบรรจุเข้าทำงาน

2018-10-25 12:25:00

รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือน ตุลาคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2018-10-17 14:46:00

การขอผ่อนผันการเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ

2018-09-26 11:06:00

รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนกันยายน อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2018-09-20 11:12:00

รีวิว "นิตยสาร Logistics Thailand" ประจำเดือนสิงหาคม อ่านได้แล้วที่คณะโลจิสติกส์ฯ

2018-09-20 11:12:00

ศิษย์เก่าเล่าศิษย์ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ภาควันอาทิตย์)

2018-07-25 12:58:00

ศิษย์เก่าเล่าศิษย์ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ปีการศึกษา 2561

2018-07-25 12:57:00

รายละเอียด การแข่งขัน SPU Logistics Packaging Competition 2018 ดาวน์โหลดใบสมัคร ตรงเอกสารแนบ

2018-06-27 11:11:00

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ Leadership Development Program

2018-06-03 15:49:00

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2561 รอบแรก

2018-05-30 22:08:00

นัดพบนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2560

2018-05-06 04:44:00

ขอเชิญนักศึกษาที่ขอจบการศึกษาในปีการศึกษา 2/2560 เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ

2018-04-23 13:23:00

นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ารับสัมฤทธิบัตรผ่านโครงการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

2018-04-03 11:59:00

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี และ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

2018-01-16 16:37:00

เข้าคารวะและขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 ท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

2018-01-16 09:04:00

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด

2018-01-16 15:01:00

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน