การจัดการองค์ความรู้

knowledge

การจัดการองค์ความรู้


จุลสารชุมชนคนวิจัย คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฉบับที่ 1 สค.-ตค.60


ดาวน์โหลดเอกสารแนบ


วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล 2018-03-12

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน