การจัดการองค์ความรู้

Knowledge

การจัดการองค์ความรู้

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

ลำดับ บทความ แหล่งข้อมูล/ผู้แต่ง เข้าชม
1 จุลสารชุมชนคนวิจัย คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฉบับที่ 2 พ.ย.60-ม.ค.61 วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล 0
2 จุลสารชุมชนคนวิจัย คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฉบับที่ 1 สค.-ตค.60 วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล 0
3 ปรัชญา วงจร PDCA วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล 3

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน