คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
Contact Us

Information

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 • Address:

  ชั้น8 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

  ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

  สายตรงคณบดี logistics@chonburi.spu.ac.th

  facebook คณะ https://www.facebook.com/LogisticsSripatumUniversity/ 

  Line Official: logistics-spuc

 • Email: office.logistics@chonburi.spu.ac.th
 • Phone: 038 146 123 ต่อ 3560
 • FAX: 038 146 011

Working Hours

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน