คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
Contact Us

Information

คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  • Address:

    ชั้น8 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

    ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

    สายตรงคณบดี logistics@chonburi.spu.ac.th

  • Email: office.logistics@chonburi.spu.ac.th
  • Phone: 038 146 123 ต่อ 3560
  • FAX: 038 146 011

Working Hours

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน