ข่าว-กิจกรรม

News & Activity


 • เริ่มแล้ว! LSC Sport Day กีฬาสีคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  21/09/2565

  +
 • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คว้ารางวัลประกวดพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

  22/09/2565

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี รับน้อง DEK65 - FRESHY DAY LOGISTICS LSC#16

  19/09/2565

  +
 • อาจารย์โลจิสติกส์ เจ๋ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ Warehouse and Inventory Management for Bakery ให้กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  16/09/2565

  +
 • นักศึกษาโลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี ผ่านเข้ารอบตัวแทนภูมิภาคตะวันออก นำเสนอผลงาน กิจกรรมโครงการ ของ APEC Regional Youth Symposium จัดขึ้นจากแพลตฟอร์ม Youth In Charge

  01/09/2565

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม บูรณาการงานวิจัยสู่การเรียนการสอน

  02/09/2565

  +
 • คณาจารย์โลจิสติกส์ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงแนะนำการทำมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (SPU Professional Standards Framework: SPU-PSF)

  26/08/2565

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม แนะแนวเชิงรุก ทีมรุ่นพี่แนะนำรุ่นน้อง ปีการศึกษา 2565

  01/09/2565

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม เสริมแกร่งร่วม MOU เครือข่ายคณะวิชา 34 คณะวิชาด้านโลจิสติกส์

  18/08/2565

  +
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่น#LSC16

  14/08/2565

  +
 • อาจารย์คณะโลจิสติกส์ลงพื้นที่พัฒนาข้อเสนอวิจัยเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม

  28/07/2565

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

  27/07/2565

  +
 • คณาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี ก้าวสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ

  29/07/2565

  +
 • ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุม ได้รับรางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565

  16/07/2565

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม ร่วมโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565

  12/07/2565

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี : ได้รับเชิญเป็นวิทยากรทางสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

  13/07/2565

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 2565

  26/06/2565

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ปังแล้ว ปังอีกจ้า คว้ารางวัลขวัญใจ YIC ในกิจกรรม APEC Regional Youth Symposium

  02/07/2565

  +
 • Logistics Series พี่สอนน้อง : ศิษย์เก่าเล่าศิษย์ปัจจุบัน

  26/06/2565

  +
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่น#LSC16

  26/06/2565

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม พบอาจารย์ที่ปรึกษา

  01/06/2565

  +
 • อาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน จากกรมการขนส่งทางบก

  23/06/2565

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม 3 วิทยาเขตจัดแคมป์พัฒนาผู้นำนักศึกษา

  02/07/2565

  +
 • คณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพด้านการจัดการส่งออกและการนำเข้า

  24/06/2565

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา

  23/06/2565

  +
 • โลจิสติกส์ CSR บริจาคอาหารสัตว์จรจัด พิการ จำนวน 468 กิโลกรัม 25 กระสอบ

  02/06/2565

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : ปัจฉิมนิเทศ และเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ปีการศึกษา 2564

  29/05/2565

  +
 • นำเสนอโครงงานสหกิจศึกษา คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศรีปทุม ชลบุรี

  22/05/2565

  +
 • สุดต๊าชช โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี คว้า 2 รางวัลแนวคิดดีเด่น โล่เกียรติคุณ จากการแข่งขันโครงงานความยั่งยืนของนิสิต นักศึกษา ภายใต้การจัดงานของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; SUN Thailand)

  21/01/2565

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM203 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ by อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล (ครูอาร์ต)

  05/01/2565

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม อาจารย์พบที่ปรึกษา

  25/12/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM497 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน by ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล (ครูบี)

  24/12/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรอบรมระยะสั้น หลักสูตรตัวแทนออกของ รุ่น3

  19/12/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM205 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน by ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

  16/12/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM223 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง by อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์ (ครูอาร์ม)

  14/12/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมจัดแสดงบูธผลงานในงานโครงการสัมมนา แนวทางการพัฒนาศักยภาพกองเรือพาณิชย์และท่าเรือหลักของไทย

  09/12/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมการเรียนการสอน Active Learning วิชา LSM466 การจัดการโซ่ความต้องการสินค้าอุตสาหกรรม by อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช (ครูนินิว)

  06/12/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรอบรมระยะสั้น

  28/11/2564

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี บูรณาการการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

  19/11/2564

  +
 • อาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุม คว้าทุนวิจัยภายนอกจาก สป.อว. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

  13/11/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : หลักสูตรหลักสูตร Customs broker รุ่น3 : การทดสอบวัดความรู้ของหลักสูตรฝึกอบรม @WEEK18

  07/11/2564

  +
 • นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021)

  28/10/2564

  +
 • คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล ที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพระดับที่3 ระดับชำนาญพิเศษ ACCOMPLISHMENT

  27/10/2564

  +
 • คณาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุมได้รับวุฒิบัตร Up sKills นักจัดการโลจิสติกส์ Cold Chain

  15/10/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : หลักสูตรหลักสูตร Customs broker รุ่น3 : วิชาพิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่อง @WEEK15

  10/10/2564

  +
 • นักศึกษาโลจิสติกส์ ฝึกงานระยะสั้น สร้างรายได้ สร้างประสบการณ์ กับ Shopee

  07/10/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : หลักสูตรหลักสูตร Customs broker รุ่น3 : วิชาการควบคุมและการตรวจสอบทางศุลกากร @WEEK14

  03/10/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : การทดสอบครั้งที่1 ของหลักสูตร Customs broker รุ่น3 @WEEK13

  26/09/2564

  +
 • ผลงานการนำเสนองานจากการบูรณาการข้ามสาขาวิชา ของคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  15/09/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : หลักสูตร Customs broker รุ่น3 : วิชาพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless) @WEEK11

  12/09/2564

  +
 • ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล รับเชิญเป็นวิทยากรด้าน Digital Transformation

  14/09/2564

  +
 • อาจารย์คณะโลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้าทุนวิจัยภายนอกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  01/09/2564

  +
 • ทีมคณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม Up Skills สู่วิชาชีพนักจัดการโลจิสติกส์แบบ Cold Chain

  29/08/2564

  +
 • อาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุม : บรรยายพิเศษในโครงการ Non-Degree หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการนำเข้าส่งออก #WEEK10

  22/08/2564

  +
 • อาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุม : บรรยายพิเศษในโครงการ Non-Degree หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการนำเข้าส่งออก

  15/08/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564

  15/08/2564

  +
 • หลักสูตร Customs broker รุ่น3 : วิชาราคาศุลกากร Part.2 @WEEK8

  08/08/2564

  +
 • หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน รุ่น3 พบกับการเสวนาในหัวข้อ "Lean Success & Failure Cases" #WEEK6

  17/07/2564

  +
 • ทีมคณาจารย์ โลจิสติกส์ ศรีปทุม ร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาในการจัดทำ Standard Operation Procedeure สำหรับแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจังหวัดชลบุรี (PATTAYA Move On)

  17/07/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : หลักสูตร Customs broker รุ่น3 กับวิชาหลักเกณฑ์ตีความพิกัดอัตราศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (Part.1) #Class5

  11/07/2564

  +
 • หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน รุ่น3 กับการเรียน "Lean Supply Chain Transformation" #Class5

  10/07/2564

  +
 • UpSkill-ReSkill : หลักสูตร Customs Broker รุ่น3 เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร #WEEK4

  04/07/2564

  +
 • คณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับการแต่งตั้งจากกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้ตรวจประเมิน

  01/07/2564

  +
 • Logistics #DEK64 รับน้องสามวิทยาเขต

  03/07/2564

  +
 • Logistics สามวิทยาเขต @ร่วมจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์สามวิทยาเขต

  03/07/2564

  +
 • หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน รุ่น3 กับการเรียน "Lean Supply Chain Transformation" #Class4

  03/07/2564

  +
 • Club Fine Day #DEK64 Logistics SPU Week#7

  02/07/2564

  +
 • SPUC ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

  01/07/2564

  +
 • UpSkill-ReSkill หลักสูตร Customs Broker รุ่น3 เรื่องสิทธิพิเศษทางภาษีอากร #WEEK3

  27/06/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรม Open House ครั้งที่4

  27/06/2564

  +
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ #DEK64 Logistics SPUC

  27/06/2564

  +
 • Club Fine Day Week#6 ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง

  25/06/2564

  +
 • หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน รุ่น3 กับการเรียน "Lean Supply Chain Transformation" #Class3

  26/06/2564

  +
 • UpSkill-ReSkill การเรียน#Class2 กับหลักสูตรตัวแทนออกของ (Customs Broker) รุ่น3

  19/06/2564

  +
 • หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน รุ่น3 กับการเรียน"Lean Supply Chain Transformation" #Class2

  19/06/2564

  +
 • Club Fine Day WEEK#5 (กิจกรรมสานสัมพันธ์ น้องพี่ DEK64 Logistics รุ่น LSC#15 )

  18/06/2564

  +
 • เริ่มแล้ว!! UpSkill-ReSkill หลักสูตร Customs Broker รุ่น3 ในหัวข้อ กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออก

  13/06/2564

  +
 • เริ่มแล้ว!! กับการเรียนวันแรก UpSkill-ReSkill หลักสูตร Lean Supply Chain รุ่น3 #Class1

  12/06/2564

  +
 • กิจกรรม Club Fine Day WEEK#4 (Logistics SPU #รู้ไว้จะได้ไม่หลง)

  11/06/2564

  +
 • การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning : เรียนโลจิสติกส์ศรีปทุม กับวิชาการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ by ครูอาร์ต อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล

  09/06/2564

  +
 • การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning : เรียนโลจิสติกส์ศรีปทุม กับวิชาการจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า by ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล

  05/06/2564

  +
 • กิจกรรม Club Fine Day WEEK#3 (วันดี ดี พี่พบน้องโลจิสติกส์ศรีปทุม #64 รุ่น LSC#15)

  04/06/2564

  +
 • การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning : เรียนโลจิสติกส์ศรีปทุม กับวิชาธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เรียนร่วมกับธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าและการจัดการนำเข้าส่งออก by ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

  02/06/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : กิจกรรม Open House ครั้งที่3

  30/05/2564

  +
 • การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning : เรียนโลจิสติกส์ศรีปทุม กับวิชาเปิดโลกทัศน์สู่เส้นทางอาชีพทางด้านบริหารธุรกิจ by ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

  02/06/2564

  +
 • การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning : เรียนโลจิสติกส์ศรีปทุม การบริหารจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง by ครูอาร์ม อาจารย์นวพล เกษมธรานันท์

  01/06/2564

  +
 • ทีมคณาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี ร่วมพัฒนาสื่อการสอน Annimation ด้วยเว็บสำเร็จรูป

  31/05/2564

  +
 • Club Fine Day วันดี ดี พี่พบน้อง DEK64 Week2

  28/05/2564

  +
 • Club Fine Day วันดี ดี พี่พบน้อง DEK64 Week1

  21/05/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ปีการศึกษา 2563

  16/05/2564

  +
 • การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning : เรียนโลจิสติกส์ศรีปทุม เจาะลึกเอกสารนำเข้า-ส่งออกทางอากาศ by ครูนินิว อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช

  15/05/2564

  +
 • Final Project Presentation โครงการอบรมหลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation # 2)

  09/05/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ตัวจริงเสียงจริง ออนไลน์

  01/05/2564

  +
 • โครงการตัวแทนออกของ (Customs broker) รุ่น2 ไปทำกิจกรรม CSR ร่วมใจให้น้อง

  20/03/2564

  +
 • อาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุม พัฒนาศักยภาพ เป็นผู้ตรวจประเมินมาตรฐานการขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ(Q Cold Chain) กลุ่มแรกของประเทศ

  08/04/2564

  +
 • คณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม เข้าร่วมเป็น Examiner คุณวุฒิวิชาชีพด้านโลจิสติกส์

  04/04/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม : หลักสูตร Customs broker รุ่น2 : Present รายงานกลุ่มและจัดสอบวัดผลประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรม

  04/04/2564

  +
 • คณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม ร่วมทำวิจัยออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์โซ่ความเย็นผลิตภัณฑ์โลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

  26/03/2564

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรีคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยแห่งชาติครั้งที่ 5 กับการจัดการโลจิสติกส์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  24/03/2564

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม คว้ารางวัลชมเชย ไอเดียแผนธุรกิจ Health Innovation in Digital Age

  23/03/2564

  +
 • อาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุม ชลบุรี ผ่านการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ (Q Cold Chain )

  17/03/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศ PACKAGING DESIGN CONTEST 2021

  24/02/2564

  +
 • ทีมคณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม สอบผ่านการอบรมเป็นเจ้าหน้าที่สอบในการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพหรือ RESK Examiner ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)

  22/01/2564

  +
 • คณาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุมชลบุรี ไม่หยุดนิ่ง พร้อมสอนออนไลน์

  15/01/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี กิจกรรม Active Learning : การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยด้วยผังก้างปลา by ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล

  12/01/2564

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี กิจกรรม Active Learning : ต่อจิ๊กซอว์เรือ by ครูนิว อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช

  12/01/2564

  +
 • Seasons Greetings Logistics SPU @Chonburi สวัสดีปีใหม่และขอบคุณหน่วยงาน

  24/12/2563

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี กิจกรรม Active Learning : การกำหนดตำแหน่งการจัดเก็บสินค้า by ครูอาร์ม อาจารย์นวพล เกษมธารนันท์

  23/12/2563

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี กิจกรรม Active learning : การวิเคราะห์กรณีศึกษาสถานประกอบการจริง by ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

  23/12/2563

  +
 • กิจกรรม Active Learning : เรียนโลจิสติกส์ศรีปทุม เสริมความรู้ด้วยโปรแกรมออกออกแบบชิ้นงาน by ครูอาร์ต อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล

  23/12/2563

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี กับกิจกรรม Active learning : รายวิชา LSM319 เรียนร่วมกับวิชา LSM316 by ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล

  23/12/2563

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุมคว้ารางวัลชนะเลิศ

  16/12/2563

  +
 • อาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุมเสริมอาวุธนวัตกรรมเพื่อโลจิสติกส์นำเข้าส่งออก ในโครงการ Upskill Reskill หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการนำเข้าส่งออก

  13/12/2563

  +
 • อาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุมติวเข้มการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงาน ในโครงการ Upskill Reskill หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการนำเข้าส่งออก

  13/12/2563

  +
 • อาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุมบรรยายพิเศษในโครงการ Upskill Reskill หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการนำเข้าส่งออก

  12/12/2563

  +
 • อาจารย์โลจิสติกส์ศรีปทุมบรรยายพิเศษในโครงการ Upskill Reskill หลักสูตรตัวแทนออกของเพื่อการนำเข้าส่งออก

  12/12/2563

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม สุดเจ๋ง ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการ Energy Innovation Bootcamp

  11/12/2563

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ

  04/12/2563

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม คิดค้นนวัตกรรม ขึ้นโจทย์จริงกับสถานประกอบการตั้งแต่ปี 1

  01/12/2563

  +
 • บรรยากาศงานรับปริญญา ปีการศึกษา 2562

  22/11/2563

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลชมเชยการประกวดคลิปวิดีโอ 2020

  18/11/2563

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)

  18/11/2563

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี บรรยายรู้ลึกเกี่ยวกับ Warehouse Management ในยุค 4.0 และโอกาสในการทำงาน ปีการศึกษา 2563

  30/10/2563

  +
 • คณะโลจิสติกส์และไอที จิตอาสา ประยุกต์ความรู้สู่ชุมชนและสังคม ณ ห้องสมุด โรงเรียนวัดศรีพโลทัย

  10/11/2563

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี @ศึกษาดูงาน

  27/10/2563

  +
 • หลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) Lean Supply Chain Transformation รุ่น 2

  11/10/2563

  +
 • หลักสูตรผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non Degree) Customs broker for EEC รุ่น2 การพัฒนาทักษะ Softskill ผ่าน Workshop Game besed learning: The CONTAINER Globally Connected Locally Invested "เชื่อมโลกธุรกิจ พิชิตระบบซัพพลายเชน"

  11/10/2563

  +
 • ทีม PR Logistics SPU บุกโรงเรียนแนะแนวสู่โลจิสติกส์ศรีปทุม

  11/10/2563

  +
 • โลจิสติกส์ จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ

  10/10/2563

  +
 • คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายพระราชกุศล รัชกาลที่ 9

  10/10/2563

  +
 • หลักสูตร Non Degree Customs broker for EEC รุ่น 2

  10/10/2563

  +
 • คณาจารย์คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คว้าทุนวิจัย 2 โครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

  07/10/2563

  +
 • บัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร Customs broker #2 รุ่น SPU Chonburi

  03/10/2563

  +
 • บัณฑิตพันธุ์ใหม่ หลักสูตร Lean Transformation #2 รุ่น SPU Chonburi

  27/09/2563

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี พิธีเปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น2 หลักสูตรตัวแทนออกของ Customs Broker และหลักสูตร Lean Supply Chain

  20/09/2563

  +
 • คณาจารย์และนักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศรีปทุม ร่วมกิจกรรม Thai MICE Connect

  10/09/2563

  +
 • ทีมคณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุมชลบุรี ร่วมเป็น Examiner ทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพด้านโลจิสติกส์

  21/08/2563

  +
 • ทีมคณาจารย์คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศรีปทุม ชลบุรี เข้าร่วมอบรมการทบทวนหลักสูตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  25/08/2563

  +
 • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รุ่น#LSC14

  16/08/2563

  +
 • นักศึกษาโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลนวัตกรรมเหรียญเงิน งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

  05/08/2563

  +
 • เด็กโลจิสติกส์ศรีปทุม เจ๋ง ผ่านเข้ารอบนำเสนองานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

  04/08/2563

  +
 • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คว้ารางวัลบทความวิชาการระดับชมเชย

  04/08/2563

  +
 • ทีมคณาจารย์ โลจิสติกส์ ศรีปทุม นำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ SPU Educational transformation to the new normal

  31/07/2563

  +
 • ประชุมร่วมทีมผู้สอนวิชาโท ด้าน ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจัดการสอนให้กับ เด็กโลจิสติกส์ ศรีปทุม

  16/07/2563

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : เข้าร่วมวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม”

  16/07/2563

  +
 • หลักสูตรโลจิสติกส์ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #อบรม Soft skills และกิจกรรมสัมพันธ์

  11/08/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี มอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรตัวแทนออกของ Customs broker

  19/10/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี นำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 2/2562

  28/05/2563

  +
 • คณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ใช้เวลา Work From Home ผ่านการอบรมมาตรฐานการวิจัย

  08/04/2563

  +
 • Work & Learn From Home : Logistics SPU

  03/04/2563

  +
 • คณาจารย์โลจิสติกส์ ยกระดับอีกขั้นสู่การเป็นเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  31/03/2563

  +
 • นักศึกษาโลจิสติกส์ ศรีปทุม ร่วมกิจกรรมเสวนากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

  09/03/2563

  +
 • การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning : เรียนโลจิสติกส์ศรีปทุม เสริมความรู้ด้วยโปรแกรมออกออกแบบชิ้นงาน by ครูอาร์ต อาจารย์เสริมพงษ์ เนียมสกุล

  06/03/2563

  +
 • คณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม เป็นคณะกรรมการและวิทยากรตัดสินผลงาน Improvement Project ของเจ้าหน้าที่การประปานครหลวง

  27/02/2563

  +
 • อาจารย์คณะโลจิสติกส์และซัพพลาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยากรด้านการจัดการขนส่งให้กับบริษัทขนส่งชั้นนำ

  27/02/2563

  +
 • นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับโอกาสสำคัญในการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศจัดแสดงผลงานในนามกลุ่มยุวชนสร้างชาติและขึ้นเวทีร่วมกับรัฐมนตรีกระทรวง อว.ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ในงาน Youth Startup Fund

  20/02/2563

  +
 • นักศึกษาคณะโลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลการแข่งขันตำส้มตำในงานสืบสานศิลปะวัฒนธรรม

  21/02/2563

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : การแข่งขันกีฬาคณะสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562

  13/02/2563

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลแนวคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับ 4 ดาว กลุ่มนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Quality of Life Improvement and Creative Economy)

  06/02/2563

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี จัดยิ่งใหญ่กับการแข่งขันทักษะด้านโลจิสติกส์สำหรับนักเรียนมัธยมและอาชีวศึกษา

  23/01/2563

  +
 • บรรยากาศการเรียนสนุกสนานไม่ง่วงกับวิชาการขนส่งสินค้าทางเรือ by ครูนิว อาจารย์กนกวรรณ สกุลทรงเดช

  21/01/2563

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม เข้าสวัสดีปีใหม่สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย

  17/01/2563

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม สามวิทยาเขต เข้าอบรมเพื่อเป็น เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาการจัดการส่งออกและนำเข้า

  17/01/2563

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมนำเสนอโครงการยุวชนสร้างชาติ ต่อท่านนายกรัฐมนตรี

  13/01/2563

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมอวยพรปีใหม่ 2020 และขอบคุณหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

  25/12/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี นำเสนอโครงงานสหกิจศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562

  22/12/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลการแข่งขันนำเสนอไอเดีย นวัตกรรม Technology in Healthcare and Medicine จัดโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

  18/12/2562

  +
 • โลจิสติกส์ซีรี่ย์ พี่สอนน้อง เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2562

  15/12/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุมชลบุรี รวมทีม โลจิสติกส์บางเขน และขอนแก่น ในโครงการยุวชนอาสาในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

  16/12/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ร่วม Workshop ในโครงการ “ Up Skill ครูอาชีวะพันธุ์ใหม่ กับ SPUC “

  16/12/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี บรรยายรู้ลึกเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า ในยุค 4.0 ปีการศึกษา 2562

  21/11/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ซีรี่ย์พี่สอนน้อง ครั้งที่1 ปีการศึกษา2562

  21/11/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ร่วมงานวาระครบรอบ�25�ปี ในปี�2562�สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย�(สรท.) เชื่อมสัมพันธ์ภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา

  25/11/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : Reskill-Upskill Coaching สถานประกอบการ "บริษัท รัตนโชติ โลจิสติกส์ จำกัด"

  07/11/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี : Reskill-Upskill Coaching สถานประกอบการ "บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย จำกัด"

  05/11/2562

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

  18/11/2562

  +
 • นำเสนอผลงานจากผู้อบรมกับ การพัฒนา Improvement Project หลักสูตรหลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน Lean Supply Chain Transformation

  03/11/2562

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม คว้ารางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านวิชาการของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)

  07/11/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม : Reskill-Upskill หลักสูตร Customs broker ทดสอบประเมินผลสมรรถนะทางวิชาชีพด้านโลจิสติกส์

  20/10/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม : Reskill-Upskill หลักสูตร Customs broker จัดสอบวัดผลประเมินความรู้ของผู้เข้าอบรม

  19/10/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม : Reskill-Upskill หลักสูตร Customs broker ศึกษาดูงานนอกสถานที่

  24/10/2562

  +
 • โครงการ Logistics จิตอาสา ครั้งที่ 1

  17/10/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม : Reskill-Upskill หลักสูตร Customs broker for EEC -Workshop Boardgame

  12/10/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม : Reskill-Upskill หลักสูตร Customs broker เรื่องพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านโลจิสติกส์เพื่อการบริหารเอกสารพิธีการส่งออกและนำเข้า

  06/10/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม : Reskill-Upskill หลักสูตร Customs broker เรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดโลจิสติกส์และโซ่อุปทานในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง Kaizen

  06/10/2562

  +
 • นักศึกษาโลจิสติกส์ ศรีปทุม โชว์ศักยภาพ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ 43rd ASAIHL THAILAND CONFERENCE 2nd OCTOBER 2019

  02/10/2562

  +
 • คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมกับบริษัท FLASH EXPRESS จำกัด จัดกิจกรรมสัมมนา เจาะลึกธุรกิจ Logistics และ E-Commerce 2020

  26/09/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย ภาษี RD Camp ประจำปี 2562

  17/09/2562

  +
 • เชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาเจาะธุรกิจ Logistics และ E-Commerce 2020 และร่วมกิจกรรม Meet & Greet

  17/09/2562

  +
 • หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)

  07/09/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม เจ๋ง ฝ่าด่านกว่าร้อยทีมทั่วประเทศ เข้าร่วมค่ายภาษี RD Camp ตอนชุมชนนิยมค้าออนไลน์

  06/09/2562

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม สืบสานประเพณีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอพร และฝากตัวเป็นลูกศรีปทุมชลบุรี

  04/09/2562

  +
 • หลักสูตรการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)

  24/08/2562

  +
 • คณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม สร้างความเชี่ยวชาญ พาเหรด ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพรถบบรทุก Q Mark จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

  27/08/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2562

  17/08/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน พ.ศ.2562

  16/08/2562

  +
 • หลักสูตรโลจิสติกส์ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #Week3

  17/08/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

  10/08/2562

  +
 • นักศึกษา โลจิสติกส์ ศรีปทุม เจ๋ง ผ่านการคัดเลือกเข้า ค่ายปลูกฝันปั้นดาว ปี2 จัดโดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

  09/08/2562

  +
 • นักศึกษา โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชิงนักศึกษาดีเด่น สสอท.

  07/08/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี จัดโครงการ อบรมโปรแกรม FlexSim Simulation

  05/07/2562

  +
 • คณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุม เพิ่มศักยภาพสู่การเป็นผู้ตรวจคุณภาพ Q Mark กรมการขนส่งทางบก

  25/07/2562

  +
 • นักศึกษาโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี @พบที่ปรึกษา

  19/07/2562

  +
 • โลจิสติกส์ร่วมพัฒนากำลังคนด้านโลจิสติกส์รองรับ EEC

  10/07/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ซี่รี่ย์พี่สอนน้อง : เรียนรู้การปฏิบัติงานท่าเรือ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออกสินค้า

  02/07/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี เรียนรู้นอกห้องเรียน ณ บริษัท ปทุมธานี บริเวอรี่ จำกัด

  04/07/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ซี่รี่ย์พี่สอนน้อง :เรียนรู้เอกสารการขนส่งระหว่างประเทศ

  25/06/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ซีรี่ย์พี่สอนน้อง

  25/06/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ 2562

  20/06/2562

  +
 • โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) และพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย สาขาอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

  20/06/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี เข้ารับทดสอบวิชาชีพโลจิสติกส์ สร้างโอกาสและความก้าวหน้าในอาชีพด้านโลจิสติกส์

  11/06/2562

  +
 • นักศึกษาโลจิสติกส์ ศรีปทุม เจ๋งได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program รุ่นที่ 52

  07/06/2562

  +
 • เริ่มแล้ว รุ่น 2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

  06/06/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม สามวิทยาเขต ประสานความร่วมมือแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาผู้นำนักศึกษา

  27/05/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม สามวิทยาเขต ประสานความร่วมมือสร้างแนวคิดใหม่ Logistics The Connectivity of everything.สู่การพัฒนาแบบ Dynamic University

  27/05/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ รองรับการลงทุนในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

  21/05/2562

  +
 • นักศึกษาคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชนคว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์

  15/05/2562

  +
 • ปัจฉิมนิเทศ คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน ปีการศึกษา 2561

  04/05/2562

  +
 • โครงการ Logistics จิตอาสา ครั้งที่ 2

  07/05/2562

  +
 • โลจิสติกส์​ ศรี​ปทุม ชลบุรี ​ฝึกสหกิจเสร็จ​ได้งานทำต่อ

  02/05/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งมอบแรงงานคุณภาพระดับปริญญาตรีในอุตสาหกรรมธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

  03/04/2562

  +
 • อาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุมชลบุรี ร่วมพัฒนาบุคลากรต้นแบบเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC

  03/04/2562

  +
 • คณาจารย์โลจิสติกส์ ศรีปทุมชลบุรี เจ๋งขึ้นทะเบียนเป็น Examiner วิชาชีพโลจิสติกส์ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  30/03/2562

  +
 • โลจิสติกส์​ศรี​ปทุม​ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์​ระดับคณะวิชา

  29/03/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี เลี้ยงสังสรรค์ อำลารุ่นพี่ สานสัมพันธ์รุ่นน้อง (Logistics Bye Noir 2019)

  23/02/2562

  +
 • โลจิสติกส์​ศรี​ปทุม​ จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์​จริง

  15/03/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี บรรยายรู้ลึกเกี่ยวกับการบริหารคลังสินค้า ในยุค 4.0

  14/03/2562

  +
 • โลจิสติกส์​ศรี​ปทุม​ เรียนจากประสบการณ์​จริง AUTOMATION EXPO 2019

  14/03/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี บรรยายรู้ลึกเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ

  10/03/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี บรรยายรู้ลึกเกี่ยวกับการขนส่งทางทะเล

  10/03/2562

  +
 • นักศึกษาโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี เสริมแกร่งได้รับการรับรองมาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านโลจิสติกส์

  05/03/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ก้าวไปอีกขั้น เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่าน โปรแกรมสถานการณ์จำลอง ชื่อดัง Manufacturing Simulation: FlexSim Simulation Software

  02/03/2562

  +
 • บรรยายพิเศษ 3 Topics Hot มีนาคมนี้ @Logistics SPU Chonburi

  10/03/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี จิตอาสา สร้างรอยยิ้มสู่น้องๆ ผ่านการประยุกต์กิจกรรมการเรียน

  25/02/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี ร่วมเปิด Flash Express Shop @University

  22/02/2562

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม ชลบุรีเรียนจากประสบการณ์จริง Active learning

  12/02/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการจัดเส้นทางโลจิสติกส์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  07/02/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม คว้ารางวัลชมเชย การประกวดการจัดเส้นทางโลจิสติกส์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

  07/02/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม ได้รับรางวัลแนวคิดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับ 3 ดาว จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  06/02/2562

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

  02/02/2562

  +
 • ม.ศรีปทุม ชลบุรี บุก Tanland ดินแดนแห่งความสมดุล อยุธยา โรงงานอิชิตัน ศูนย์การเรียนรู้ ชิคๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  29/01/2562

  +
 • คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี ศึกษาดูงานคลังสินค้าและการขนส่งทางเรือ

  30/01/2562

  +
 • บูรณาการข้ามสาขาวิชา IT & Logistics

  27/11/2018

  +
 • การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning

  29/01/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ส่งมอบแรงงานคุณภาพสู่ EEC ผ่าน Workshop Logistics Game จัดสรรทรัพยากรและเวลา

  17/01/2562

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม แบ่งฝันบันโอกาสวันเด็ก สำหรับเด็กที่รักษาตัวที่โรงพยาบาล

  12/01/2562

  +
 • ชนะเลิศการประกวดพานไหว้ครู (ประเภทความคิดสร้างสรรค์)

  27/09/2561

  +
 • คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในด้านโลจิสติกส์และ E – commerce

  25/09/2561

  +
 • คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมพัฒนานักศึกษา สู่การมีงานทำ ร่วมกับกองพัฒนาศักยภาพแรงงาน ผู้ประกอบกิจการกรมพัฒนาฝีมือแรง และสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  25/09/2561

  +
 • โลจิสติกส์ศรีปทุม คว้ารางวัลทางวิชาการระดับชาติ

  29/08/2561

  +
 • ศิษย์เก่าเล่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561

  19/07/2561

  +
 • ปฐมนิเทศคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (Early Bird)

  03/06/2561

  +
 • คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนากำลังคนในระดับอาชีวศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

  16/05/2561

  +
 • ประกวดนางสงกรานต์ หนุ่มลอยชาย ประจำปีการศึกษา 2560

  04/04/2561

  +
 • เข้าเยี่ยมชมกระบวนจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศที่คลังสินค้าการบินไทย (Thai Cargo) สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

  30/03/2561

  +
 • SPU : ประเด็น hot! กับ Logistics Talk จัดการต้นทุนการขนส่งในยุค E-Business กับคณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ชลบุรี

  21/01/2561

  +
 • คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับบริษัท ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่น เทคโนโลยี จำกัด

  09/01/2561

  +
 • ปัจฉิมนิเทศ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

  26/11/2560

  +
 • SPU: โลจิสติกส์ ศรีปทุม สร้างการรับรู้สู่อาชีพโลจิสติกส์ ให้น้องใหม่ เฟรชชี่ รหัส 60

  18/07/2560

  +
 • โลจิสติกส์ ศรีปทุม เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่สหกิจศึกษา

  20/07/2560

  +
 • โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ชลบุรี ทัศนศึกษาดูงานสร้างจินตนาการ แรงบันดาลใจ

  13/07/2560

  +
 • นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร่วมงาน "TILOG-LOGISTIX 2016"

  22/09/2559

  +
 • บรรยายพิเศษหัวข้อ “วิเคาระห์ปัญหาทางโลจิสติกส์

  21/07/2559

  +
 • นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ Leadership Development Program ของบบริษัท CPALL จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 46

  20/06/2559

  +
 • เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เยี่ยมชมดูงานที่บริษัทบูรณาพากรุ๊ป

  29/04/2559

  +
 • การแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมเครือข่ายความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ (MOU) ระดับคณะวิชา การประกวดแข่งขันจัดบูทนิทรรศการ เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (การประยุกต์ศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

  17/02/2559

  +
 • การประกวดโปสเตอร์วิชาการ โครงงานด้าน โลจิสติกส์ ครั้งที่ 1 “The Best of Logistics CPC Project Award 2015

  03/12/2558

  +
 • ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ระดับคณะวิชา ครั้งที่ 2

  13/11/2558

  +
 • ม.ศรีปทุม สานสัมพันธ์ปริญญาตรี โท เอก ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

  20/08/2558

  +
 • คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรีร่วมทดสอบประเมินมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาโลจิสติกส์ สายงานจัดการขนส่งขั้นที่ 1 ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

  20/08/2558

  +
 • โครงการเปิดโลกอาชีพด้านโลจิสติกส์

  21/11/2556

  +
 • ชมรม Learning Socity Club สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

  12/09/2556

  +
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เยี่ยมชมงานThailand International Logistic Fair 2013

  05/09/2556

  +
 • นางสาวปัทมา หนูผุด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศแฟนพันธุ์แท้ logistics ในกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ Logistics Open House ครั้งที่ 1ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา

  28/08/2556

  +
 • นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เดินทางไปเยี่ยมชมเขตปลอดอากร(Free Zone) และศึกษาดูงานด้านคลังสินค้า(warehouse)

  26/08/2556

  +
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากกิจกรรม“สุดยอดเยาวชน ท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว”Green Heart 4

  19/08/2556

  +
 • อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานและสาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

  16/07/2556

  +
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับคัดเลือกจาก CP เข้าร่วมโครงการ “Leadership Development Program” ประจำปี 2556

  19/05/2556

  +
 • โครงการสัมมนาโลจิสติกส์"AEC Connectivity in Logistics and Supply Chain Perspective"

  14/06/2556

  +
 • โครงการ Leadership Development Program หรือ LDP นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเข้ารับการสัมภาษณ์โครงการ

  06/03/2556

  +
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจัดงานเสี้ยงส่งรุ่นพี่ ภายใต้ชื่องาน“Logistics Retro Night farewell party"

  23/12/2555

  +
 • โครงการ LSM Talk อบรมให้ความรู้ด้านโลจิสติกส์ โดยวิทยากรจากบริษัทน้ำตาลมิตรผล

  23/08/2555

  +
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “ค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์” ครั้งที่ 1 (1st Young Non-Life Insurer Camp) ณ กำแพงแสน จ.นครปฐม

  12/05/2555

  +
 • นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับคัดเลือกจาก CP เข้าร่วมโครงการ “Leadership Development Program”

  30/03/2555

  +
 • รับน้องใหม่สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ประจำปี 2554

  19/06/2554

  +
 • สาขาการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการเสวนาโต๊ะกลมคนโลจิสติกส์ทิศทางและจริยธรรมในการบริหาร

  20/05/2554

  +
 • สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เข้ารอบสุดท้ายการแข่งขัน Green Logistics Contest 2010

  08/10/2553

  +
 • นักศึกษาสาขาโลจิสติกส์และการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมสัมมนา RFID

  08/09/2553

  +
 • นักศึกษา สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เข้าร่วมอบรมผู้นำกับ CP

  16/05/2553

  +

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน