ผลงาน

Course

ผลงาน


เข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย การแข่งขัน กรณีศึกษา โครงการประกวดการนำเสนอแผนปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ ภายในองค์กรด้วย Green Logistics 2009

1.น.ส. ประภาพร สุขศร 2.น.ส. เพาพะงา ศิริกุลเจริญ 3.น.ส. ขนิษฐา โสมาศรี

ทางคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมส่ง 4 ทีมดังนี้
1. ทีมข้าวเหนียวหมูย่าง SPU
2. ทีม PTK SPU
3. ทีม Original SPU
4. ทีม LSC SPU Young Blood
และเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย 

อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศุภมิตร ศรีสวัสดิ์ และ อ.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล
และได้เข้าไปนำเสนอแผนพัฒนาองค์กรด้วย Green Logistics ที่งาน Thailand International Logistics
Fair 2009 ที่ไบเทคบางนาในวันที่ 10 กันยายน 2552

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน