ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก โครงการบริการวิชาการสู่สังคม พัฒนาร้านค้าปลีกมิตรแท้โชห่วย ปี 2558

1.นายภควัต วรนาวิน 2.นายวธัญญู กระสังฆ์ 3.นายวีรพงษ์ ภูสีนาค 4.นายสิทธิศักดิ์ ตันกิม 5.นายทัตเทพ ศรีเมือง

การแข่งขันการบริหารจัดการร้านค้าปลีก

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม พัฒนาร้านค้าปลีกมิตรแท้โชห่วย ปี 2558

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

โดยทีมนักศึกษาได้ผ่านการชนะเลิศในระดับ จังหวัดชลบุรี และระดับภูมิภาคตะวันออก

ทีมนักศึกษาประกอบด้วย

  1. นายภควัต วรนาวิน รหัสนักศึกษา 57711846
  2. นายวธัญญู กระสังฆ์ รหัสนักศึกษา 57711168
  3. นายวีรพงษ์ ภูสีนาค รหัสนักศึกษา 57711788
  4. นายสิทธิศักดิ์ ตันกิม รหัสนักศึกษา 57701664
  5. นายทัตเทพ ศรีเมือง รหัสนักศึกษา 57712269

โดยมี ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล อ.ที่ปรึกษาประจำทีม

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน