ผลงาน

Course

ผลงาน


ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย โครงการประกวดการนำเสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในองค์กรด้วย Green Logistics ปี 2553

1. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ครสวรรค์ 2. นางสาวศิรินภา รายศิริ 3. นายทรงเกียรติ คูหะมะณี

โครงการประกวดการนำเสนอแผนการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในองค์กรด้วย
Green Logistics ปี 2553
จัดโดยสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและกรมส่งเสริมการส่งออก
งาน Thailand International Logistics fair 2010 ไบเทค บางนา
8 ตุลาคม 2553

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน