ผลงาน

Course

ผลงาน


รองชนะเลิศอันดับ 3 สุดยอดเยาวชน ท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว?Green Heart 4

1)นายลัทธพล จิตอ่อนน้อม 2)นายนพรัตน์ จำรัสพันธ์ 3)นางสาวพลอยเพชรัตน์ ทรัพย์บริบูรณ์ 4)นางสาวอนันธ์ถพร นิพนธ์

สรุปรางวัลจากการแข่งขัน

 สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  คณะบริหารธุรกิจ

ปีการศึกษา 2556

ข้อมูล

 

ชื่อ – นามสกุล  รหัสนักศึกษา (กรณีเป็นทีมให้ส่งรายชื่อทุกคน)

1)นายลัทธพล จิตอ่อนน้อม  54703771

2)นายนพรัตน์ จำรัสพันธ์  54713100   (ยังไม่ได้ขอจบเทอมนี้ ไม่แน่ใจว่าออกใบประกาศให้ก่อนได้หรือไม่)

3)นางสาวพลอยเพชรัตน์ ทรัพย์บริบูรณ์ 54700430

4)นางสาวอนันธ์ถพร นิพนธ์  54706012

สาขาวิชา

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล

2556

ชื่อรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 3

โครงการ หรือ งานที่จัด

สุดยอดเยาวชน ท่องเที่ยวหัวใจสีเขียว”Green Heart 4

หน่วยงานที่จัด

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่ได้รับรางวัล

19 สิงหาคม 2556

สถานที่รับรางวัล

สำนักงานใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน