ผลงาน

Course

ผลงาน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เยาวชนเสียงใส ครั้งที่ 1

นางสาววิลาวัณย์ ธรรมรักษ์

นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเสียงใส ครั้งที่ 1 ในงานปิดทองรอยพระพุทธบาท วัดใหญ่อินทาราม อ. เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556

เรียนโลจิสติกส์ เส้นทางอาชีพหลากหลาย ไม่ตกงาน รองรับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

เรียนในสิ่งที่ใช่ เข้าใจในสิ่งที่ต้องการ เรียนโลจิสติกส์ ศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน