ข่าว-กิจกรรม

News & Activity


News & Activity

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ประจําปีการศึกษา 2564

2021-09-04 20:30:00

เชิญร่วมแข่งขัน "เกมกลยุทธ์ธุรกิจ GEO ครั้งที่ 7 " วันที่ 21 มี.ค.64 (ออนไลน์)

2021-01-21 10:12:00

โครงการประกวดอินโฟกราฟิก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2020-03-15 11:11:00

โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ SPU IT LOGO 2019

2019-10-05 12:59:00

งาน IT Day 2015

2015-11-10 00:00:00

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี ๒๕๕๙

2015-11-08 00:00:00

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมงาน Waseda Open House และทดลองเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี)

2015-11-08 00:00:00

บริษัทโตโยต้า โกเซ เอเชีย จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝีกงาน

2015-11-08 00:00:00

ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ METhai

2014-12-18 00:00:00

มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สมัครเรียน