หลักสูตร

Course

หลักสูตร


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

School of information technology


หลักสูตร 3.4 ปี ภาคปกติ

3.4


หลักสูตร 2 ปี วันอาทิตย์

School of information technology


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

School of information technology

มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สมัครเรียน