ข่าว-กิจกรรม

News & Activity


 • โครงการทำบุญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

  31/08/2565

  +
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศรีปทุม ชลบุรี กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2564

  15/08/2564

  +
 • ปัจฉิมนิเทศ

  12/06/2564

  +
 • กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ"

  10/10/2561

  +
 • คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาดูงานด้าน IT ณ บริษัท SCG สำนักงานใหญ่

  30/04/2561

  +
 • โครงการทำบุญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2557

  11/12/2557

  +
 • ศึกษาดูงานด้านไอที

  10/01/2556

  +
 • โครงการทำบุญคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2555

  20/12/2555

  +
 • โครงการดูงานเฉพาะด้านนักศึกษาสาขาวิชามัลติมีเดียแอนิเมชัน

  18 มกราคม 2555

  +
 • หลักสูตรครูทหารรุ่นที่ 3 โรงเรียนนาวิกโยธิน(นย.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

  3-8 พฤษภาคม 2555

  +
 • โครงการศึกษาดูงานเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  25/03/2554

  +
 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับไอซีที

  20/01/2554

  +
 • การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC)

  15/10/2553

  +
 • โครงการไอทีถวายเทียนจำนำพรรษา

  22/07/2553

  +
 • โครงการไอทีใฝ่ธรรมะ

  22/07/2553

  +
 • โครงการบูชาพระคุณครู และ โครงการระลึกพระคุณครู

  01/07/2553

  +
 • ศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ

  24-27 พฤษภาคม 2553

  +
 • โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับไอซีที

  18/02/2553

  +
 • โครงการ "แสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 38"

  27/11/2552

  +
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการ "การวิจัยในชั้นเรียนและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows"

  20/11/2552

  +
 • การประชุมวิชาการเพื่อเสนอโครงงาน ICT ของนิสิต/นักศึกษาในภาคตะวันออก

  21/11/2552

  +
 • นำเสนอผลงานด้าน ICT ของนักศึกษา

  19/11/2552

  +
 • พิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

  29/10/2552

  +
 • ลงนามความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมจัดการเรียนการสอนด้วย Moodle ให้แก่คณาจารย์โรงเรียนเมืองชลพณิชยการ

  27/10/2552

  +
 • โครงการศึกษาดูงานเฉพาะด้านสำหรับนักศึกษา สาขามัลติมีเดียแอนิเมชัน

  12/11/2552

  +
 • ร่วมจัดนิทรรศการ "มหกรรมเบิกฟ้าสีคราม คุณธรรมนำความรู้"

  10/09/2552

  +

มุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ และเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ที่นี่

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


สมัครเรียน