นักศึกษาสาขาภาษาจีน ม.ศรีปทุม ชลบุรี เดินทางถึงถิ่นวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสวัสดิภาพ
สมัครเรียน 038-146-123

นักศึกษาสาขาภาษาจีน ม.ศรีปทุม ชลบุรี เดินทางถึงถิ่นวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสวัสดิภาพ


1695028074IMG_0854.jpeg

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี นำโดย อาจารย์มนตรี พลเยี่ยม รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ อาจารย์พัตร์พิมล ปัทมะเสวี รักษาการหัวหน้าสาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ ได้นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตร 2+2 ) จำนวน 26 คน เดินทางถึง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสวัสดิภาพ โดยมีรุ่นพี่สาขาภาษาจีนธุรกิจ และผู้บริหารจากวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สิ่งที่น่าประทับใจคือรุ่นพี่สาขาภาษาจีนธุรกิจซึ่งได้ศึกษาอยู่ที่ ม.กุ้ยโจว เพียงสองเดือนเท่านั้นสามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี ดูมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน มีความสามารถในการประสานงานติดต่อเรื่องต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน ซึ่งถือว่านักศึกษาได้มีการเรียนรู้ได้รวดเร็วมาก ทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน