ผลึกกำลัง 3 วิทยาเขต ม.ศรีปทุม SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม ?ลมหนาวพัดโชยมา SPU คลายหนาวให้น้องๆ ได้อบอุ่น? ที่โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 28-29 ตุลาคม 2565
สมัครเรียน 038-146-123

ผลึกกำลัง 3 วิทยาเขต ม.ศรีปทุม SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม ?ลมหนาวพัดโชยมา SPU คลายหนาวให้น้องๆ ได้อบอุ่น? ที่โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 28-29 ตุลาคม 2565


1667358597ห้วยกะโปะ_๒๒๑๐๒๙_157.jpg

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้ง 3 วิทยาเขต ชลบุรี, กรุงเทพมหานคร, ขอนแก่น นำโดย อาจารย์สมเกียรติ สมบูรณ์เงิน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี , อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา, อาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์, นายอนันต์ เมืองทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์, นายณัฐนนท์ จิตรพิลา อาจารย์ประจำสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมพิเศษ SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม ในโครงการ ?ลมหนาวพัดโชยมา SPU คลายหนาวให้น้องๆ ได้อบอุ่น? ที่โรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์สร้างความสุขให้กับโรงเรียน ชุมชน และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ร่วมกระชับมิตรแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนของหมู่บ้านห้วยกะโปะ นับเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสามอบความสุขให้กับสังคม โดยมี ผอ.ศรุดา ภัสสรวรภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะโปะ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี