คณาจารย์ ม.ศรีปทุม ชลบุรีร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
สมัครเรียน 038-146-123

คณาจารย์ ม.ศรีปทุม ชลบุรีร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ


1659691101297194854_775732080112616_1734595510207663890_n.jpg

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์ รองคณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอ ปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565