คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี
Contact Us

Information

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

  • Address:

    เลขที่ 79 ชั้น 3อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ถ.บางนา-ตราด ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

  • Email: comm@east.spu.ac.th,facebook:COMM. ARTS SPUC
  • Phone: โทรศัพท์ : 038-146-123
  • FAX: โทรสาร 038-146-011

Working Hours

เลือกในสิ่งที่ใช่ แล้วคุณจะก้าวไปเป็นมืออาชีพ โดดเด่นทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง

ที่คณะนิเทศศาสตร์


สมัครเรียน