คณะบริหารธุรกิจ

 

าขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่

? หลักสูตรที่เน้นการสรา้งนักธุรกิจยุคใหม่ ที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว
? หลักสูตรบริหารธุรกิจที่ครบวงจรที่สุด
? สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจรวมถึงนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย
? เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์ตรง
? สาขาที่มีเครือข่ายทางธุรกิจทั่วประเทศและเป็นที่ยอมรับอันดับ1
#หลักสูตรบริหารธุรกิจที่ครบวงจรที่สุด #หลักสูตรบริหารธุรกิจที่ทันสมัยที่สุด
สมัครเรียนได้แล้ววันนี้  www.chonburi.spu.ac.th  โทร 038-146123
"คนรุ่นใหม่ ใครๆก็เรียน การบริหารและการจัดการสมัยใหม่"

 

สุดต๊าซซซซ!!! มาแรง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี เรียนรู้แบบครบทุกแพลตฟอร์ม ในด้านการตลาดดิจิทัล จัดเต็มด้วยการเรียนควบคู่การปฏิบัติจริง สามารถเรียนและเป็นนักธุรกิจออนไลน์ได้ในเวลาเดียวกัน สร้างรายได้ระหว่างเรียน* และที่สำคัญได้เรียนกับตัวจริง ทำจริงมีประสบการณ์พร้อมทำงานได้ทันที

????????สาขาการตลาดดิจิทัล เรียนจบและทำอาชีพที่น่สนใจ แลทำไมถึงน่าเรียน เอาปากกามาวง….let’s go!!
สมัครด้วยตนเองได้ทุกวัน 8.30-16.30 น.หรือสมัคร ทางออนไลน์ https://mis.chonburi.spu.ac.th/admissiononline/25651/
#การตลาดดิจิทัล  #DigitalMarketing  #รับสมัครนักศึกษาใหม่  #เรียนสายอาชีพ  #วันอาทิตย์ 
#จบแล้วมีงานทำ  #เปิดรับสมัครทุกวัน  
 
????เรียน 2ปี ได้ 2ปริญญา wow??
????วงการธุรกิจทั้งในประเทศ และนอกประเทศต่างพูดถึง
????ธุรกิจประเภท StartUp มีบทบาทมากในวงการธุรกิจ
????StartUp เป็นที่จับตามองเป็นอย่างมาก
????หลายๆ คนอาจเริ่มสงสัยแล้วว่า StartUp คืออะไร
????????สาขาการตลาดดิจิทัล + สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจประเภท
StartUp พร้อมเครื่องมือการตลาดในยุคดิจิทัล
????เรียนจริง ปฏิบัติจริง สมัครเลย?? www.chonburi.spu.ac.th
#ก้าวก่อน...ถึงเส้นชัยก่อน 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

            เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 กว่า 30 ปี ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่ปรับให้เหมาะสมตามยุคสมัย เพื่อออกไปเป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่ทำงานได้ หรือ เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจได้ ขณะนี้เปิดรับ 3 สาขาวิชา

            คือ     1. สาขาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ (Modern Administration and Management)

                      2. สาขาการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing)

                      3. สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน (Aviation Business Management)

            ทีมงานคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มีความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่อาจารย์อย่างมืออาชีพ ที่จะส่งตรงความรู้ และประสบการณ์ไปยังลูกศิษย์ทุกคน เพื่อผลิตบุคลากรในการรับใช้ประเทศชาติต่อไป     

 

 


News & Activity


ประมวลภาพกิจกรรม

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี


สมัครเรียน